Byggesøknader

Ingeniøravdelingen innen byggfaget

M.I.O. Engineering har nå startet med mange tjenester innen byggfaget. Vi har ansatt byggingeniører med bred kompetanse fra byggesaksbehandling, tegning og på utarbeidelse av byggesøknader og reguleringsplaner. Våre ingeniører kan derfor bistå på følgende områder:

  • Tegninger
  • Situasjonskart
  • Nabovarslingslister
  • Ansvarssøknader
  • Reguleringsbestemmelser og planer
  • Dispensasjonssøkander

 Tilbygg hytteLaave tegning